Skip to main content

Onze beleggingscalculator kan u laten zien hoe uw kapitaal zich heeft ontwikkeld in functie van het type fonds, de initiële investering, het spaarbedrag en de looptijd van de investering. Voor een volledig overzicht is ook een historiek van uw belegging beschikbaar in de vorm van een grafiek.

Selecteer uw tijdschema

Betaling geschiedt altijd op de 1e waarderingsdatum

Onze beleggingscalculator kan u laten zien hoe uw kapitaal zich heeft ontwikkeld in functie van het type fonds, de initiële investering, het spaarbedrag en de looptijd van de investering. Voor een volledig overzicht is ook een historiek van uw belegging beschikbaar in de vorm van een grafiek.

Resultaat

Fund

Totaal aan deposito's

0

Portefeuillewaarde

0

Totaal performance

0%

Performance, gemiddeld per jaar

0%

Uw winst

0

Juridische verwijzing: De waarden van de berekening zijn het resultaat van de waarden die u hebt opgegeven. De waardeontwikkeling vormt geen betrouwbare indicator voor toekomstige waardeontwikkelingen. De berekening kan een persoonlijk beleggingsadvies niet vervangen. De waardeontwikkeling is berekend volgens de BVI-methode. Uitbetalingen worden onmiddellijk op de betaaldag herbelegd in extra aandelen. Daarbij worden de afzonderlijke kosten van de belegger, bijvoorbeeld zijn deposito- of aankoopkosten, niet in aanmerking genomen. Als we rekening houden met deze kosten is de waardeontwikkeling lager. We raden u aan om de werkelijke kosten en overige verwijzingen grondig door te nemen in de productbeschrijving. Alle kosten op niveau van het fonds - dus beheer- of depositovergoedingen - tellen echter mee in de berekening. Waardeontwikkeling uit het verleden is geen betrouwbare indicator voor de toekomstige waardeontwikkeling.