Skip to main content

Wat ons onderscheidt

De beleggingsfilosofie van onze fondsen

De Ethna fondsen
Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele returns op lange termijn zijn belangrijke componenten van onze beleggingsfilosofie van de Ethna fondsen. Daarom houden we bij elke beleggingsbeslissing die we nemen rekening met alle mogelijke risico's. Met deze risicobewuste en verliesbeperkende beleggingsaanpak bieden we stabiliteit en controle tegenover volatiliteit.

HESPER FUND – Global Solutions
Het bereiken van een absolute waardestijging, in combinatie met een flexibel en actief beheer van de multi-activa portefeuille, zijn essentiële onderdelen van de beleggingsfilosofie van HESPER FUND - Global Solutions. Met deze flexibele beleggingsaanpak biedt het fonds aantrekkelijke rendementsmogelijkheden met een volatiliteit die vergelijkbaar is met die van de aandelenmarkten.

Wat ons onderscheidt

De beleggingsfilosofie van onze fondsen

Onze conservatieve fondsen
Kapitaalbehoud en het behalen van stabiele returns op lange termijn zijn belangrijke componenten van onze beleggingsfilosofie van de Ethna fondsen. Daarom houden we bij elke beleggingsbeslissing die we nemen rekening met alle mogelijke risico's. Met deze risicobewuste en verliesbeperkende beleggingsaanpak bieden we stabiliteit en controle tegenover volatiliteit.

Ons global macrofonds
Het bereiken van een absolute waardestijging, in combinatie met een flexibel en actief beheer van de multi-activa portefeuille, zijn essentiële onderdelen van de beleggingsfilosofie van ons global macrofonds. Met deze flexibele beleggingsaanpak biedt het fonds aantrekkelijke rendementsmogelijkheden met een volatiliteit die vergelijkbaar is met die van de aandelenmarkten.

Wij handelen transparant

Naast timing zijn de prestaties van de Ethna-fondsen afhankelijk van het bereiken van de juiste balans in activacategorieën in elke marktsituatie. Dit is iets wat we regelmatig herzien en waar nodig aanpassen.

We vermijden onnodige risico's dankzij uitgebalanceerde beleggingsstrategieën, en hanteren een brede spreiding van onze portefeuille over verschillende sectoren en activacategorieën.

Bij het nemen van beleggingsbeslissingen volgen we een systematisch en verifieerbaar proces met behulp van objectieve criteria om het gewicht van activacategorieën en individuele waarborgen te bepalen.

Wij nemen verantwoordelijkheid

Al onze beleggingsbeslissingen zijn gebaseerd op een hoog niveau van risicobewustzijn, het doel om de aan ons toevertrouwde activa te waarborgen en het behalen van stabiele returns op lange termijn.

We beheren niet alleen het geld dat bij ons is belegd alsof het van onszelf is, maar behandelen het ook met de grootste zorg alsof de belegger ons zijn volledige liquide middelen heeft toevertrouwd. Kapitaalbehoud is altijd onze hoogste prioriteit - aangezien het de moeilijke jaren zijn die bepalen of een investering op lange termijn succesvol is.

Wij beslissen onafhankelijk

In onze dagelijkse activiteiten zijn we onafhankelijk van banken en financiële instellingen. Marktbeoordelingen en benchmarks van derden zijn niet relevant voor de samenstelling van onze portefeuilles. Daarentegen zijn de voortdurend bijgewerkte marktanalyses en prognoses van onze experts doorslaggevend, waardoor we snel rekening kunnen houden met nieuwe informatie en bevindingen voor onze beleggingsbeslissingen.

Portfolio Management team

Kwaliteit en continuïteit

De voortdurende evolutie van beleggingen vereist een consistente beleggingsstrategie. Wij beschikken over een team van beleggingsexperts dat zich bewezen heeft met jarenlange ervaring in zowel de financiële sector als vermogensbeheer. Onze beleggingsbeslissingen worden altijd gezamenlijk genomen door onze portefeuillemanagers op basis van een onafhankelijke en teamgerichte aanpak.

Onafhankelijk. Verantwoordelijk. Transparant.

Ons portefeuillebeheerteam werkt nauw samen en beslist over de combinatie en het gewicht van afzonderlijke activacategorieën en belegt strategisch in veelbelovende activa – dit altijd in het belang van beleggers. Op basis van voortdurend bijgewerkte marktvoorspellingen kunnen we stappen ondernemen waarmee we de respectievelijke economische cyclus, het monetaire en fiscale beleid, de groeidynamieken en het politieke klimaat in rekening brengen.

Dit stelt ons in staat om gedurende vele jaren een onafhankelijk, consistent en verifieerbaar beleggingsbeleid te voeren, waarbij transparantie en openheid voor beleggers de hoogste prioriteit hebben.