Skip to main content

ETHENEA Independent Investors S.A. is een vennootschap naar Luxemburgs recht (Société Anonyme) met hoofdvestiging in Luxemburg. Ze werd op 10 september 2010 opgericht en is geregistreerd in het Luxemburgse Handelsregister (Registre de Commerce) te Luxemburg onder nummer Luxemburg B 155427. Ze heeft een vergunning als beheermaatschappij overeenkomstig hoofdstuk 15 van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging en als beheerder van alternatieve beleggingsfondsen (AIFM) overeenkomstig hoofdstuk 2 van de wet van 12 juli 2013 en is in het bijzonder bevoegd voor het beheer van beleggingsportefeuilles en het ontvangen en doorgeven van orders in de zin van artikel 5 (4) van de wet van 12 juli 2013. De vennootschap is onderworpen aan de inspectie van de Commission du Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 283, route d’Arlon, L-1150 Luxemburg.

Raad van bestuur
Thomas Bernard (Voorzitter), Nikolaus Rummler, Frank Hauprich

Management
Thomas Bernard, Luca Pesarini, Josiane Jennes

Naam en zetel van de vennootschap
ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme)
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach, Luxemburg

Phone +352 276 921-10
Fax +352 276 921-1099
info@ethenea.com
www.ethenea.com

BTW-nummer van ETHENEA Independent Investors S.A.: LU24217304.

© 2024 ETHENEA Independent Investors S.A., Luxemburg. Alle rechten voorbehouden.

ETHENEA Independent Investors S.A. is een vennootschap naar Luxemburgs recht (Société Anonyme) met hoofdvestiging in Luxemburg. Ze werd op 10 september 2010 opgericht en is geregistreerd in het Luxemburgse Handelsregister (Registre de Commerce) te Luxemburg onder nummer Luxemburg B 155427. Ze heeft een vergunning als beheermaatschappij overeenkomstig hoofdstuk 15 van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging en als beheerder van alternatieve beleggingsfondsen (AIFM) overeenkomstig hoofdstuk 2 van de wet van 12 juli 2013 en is in het bijzonder bevoegd voor het beheer van beleggingsportefeuilles en het ontvangen en doorgeven van orders in de zin van artikel 5 (4) van de wet van 12 juli 2013. De vennootschap is onderworpen aan de inspectie van de Commission du Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 283, route d’Arlon, L-1150 Luxemburg.

Raad van bestuur
Thomas Bernard (Voorzitter), Nikolaus Rummler, Frank Hauprich

Management
Thomas Bernard, Luca Pesarini, Josiane Jennes

Naam en zetel van de vennootschap
ETHENEA Independent Investors S.A. (Société Anonyme)
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach, Luxemburg

Phone +352 276 921-10
Fax +352 276 921-1099
info@ethenea.be
www.ethenea.be

BTW-nummer van ETHENEA Independent Investors S.A.: LU24217304.

© 2024 ETHENEA Independent Investors S.A., Luxemburg. Alle rechten voorbehouden.