Skip to main content


Hieronder vindt u de antwoorden op enkele van de meest gestelde vragen:

 Worden de Ethna Funds en HESPER FUND – Global Solutions aangeboden als onderdeel van een spaarplan?

De genoemde fondsen kunnen zowel bij alle coöperatieve banken, onafhankelijke financiële dienstverleners, banken, als spaarbanken verkregen worden. Veel van onze partners bieden onze fondsen ook aan in het kader van een spaar- of opnameplan, of als onderdeel van een levensverzekeringspolis.

U kunt kosteloos professioneel advies en verkoopdocumenten verkrijgen bij uw beleggingsadviseur.

 

 Zijn de Ethna Funds en HESPER FUND – Global Solutions in conform de ICBE-richtlijnen?

De fondsen worden uitgegeven als een Luxemburgs beleggingsfonds in overeenstemming met Deel I van de laatste versie van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 met betrekking tot de ICBE-richtlijn.

 

Contact opnemen

 Hoe en waar kan ik intekenen op de Ethna Funds en HESPER FUND – Global Solutions?

U kunt de genoemde fondsen bij bijna elke bank verkrijgen - we werken nauw samen met zowel particuliere banken in de ruime/gespecialiseerde banksector, als coöperatieve banken, spaarbanken, verzekeringsmaatschappijen en met tal van financiële dienstverleners. Neem contact op met uw bank of beleggingsadviseur om in te tekenen op één van onze fondsen.

De fondsen van ETHENEA zijn verhandelbare effecten, d.w.z. dat u het gewenste aantal deelbewijzen of het gewenste bedrag in euro's in de fondsen, gemakkelijk kunt verwerven met een interne bestelling bij uw bank.

Een andere manier om een bestelling te plaatsen is via fax of SWIFT-betaling aan DZ PRIVATBANK S.A., de registrar en transferagent van de fondsen. Bovendien heeft u ook de mogelijkheid om rechtstreeks een rekening te openen bij ons agentschap voor fondsregistratie en -overdracht, DZ PRIVATBANK S.A.

De hierboven genoemde fondsen zijn open-end beleggingsfondsen die dagelijks worden berekend (op elke werkdag in Luxemburg behalve 24 december en 31 december). Intekenen en terugkopen kan elke dag vóór de sluitingstijd van 17.00 uur (CET). De bestelling wordt verrekend met de fondskoers die een dag na de afsluitdatum wordt berekend met een valutadatum van 3 dagen na de afsluitdatum.

ETHENEA Independent Investors S.A. rekent geen instapkost aan. Het staat banken, spaarbanken of tussenpersonen echter vrij om een vergoeding in rekening te brengen tot het maximumbedrag dat in de verkoopprospectus vermeld is.

 Wat zijn de verschillen tussen de Ethna Funds en HESPER FUND – Global Solutions?

 Wat onderscheidt het HESPER FUND – Global Solutions van de Ethna Funds, en hoe past het binnen ETHENEA?

Hoewel de beleggingsstrategie van het HESPER FUND – Global Solutions fundamenteel verschilt van de beleggingsfilosofie van de Ethna Funds, is het toch een optimale aanvulling op de fondsconcepten die door ETHENEA worden aangeboden. Een essentieel onderdeel van de productoverschrijdende aanpak van ETHENEA is de flexibele activaspreiding, waardoor de portefeuillebeheerders risico's effectief kunnen beheren, kansen kunnen benutten en gepast kunnen reageren op veranderende marktsituaties.

Bovendien volgt het HESPER FUND – Global Solutions een zeer flexibele, opportunistische beleggingsaanpak, die streeft naar een absolute waardestijging met een volatiliteit die vergelijkbaar is met die van de aandelenmarkten. Tegelijkertijd heeft het als multi-activafonds, net als de Ethna Funds, een top-downbenadering op vlak van activaspreiding, evenals afdekkingsinstrumenten. Over het algemeen is het risicoprofiel van het HESPER FUND - Global Solutions aanzienlijk dynamischer dan dat van de Ethna Funds.

 Is de beheermaatschappij bij een bank aangesloten?

ETHENEA Independent Investors S.A. is een non-bancaire beheermaatschappij.

Lees meer

 Wat is de beleggingsfilosofie van de Ethna Funds?

 Wat is de juridische structuur van ETHENEA?

ETHENEA Independent Investors S.A. is een vennootschap naar Luxemburgs recht (Société Anonyme) met hoofdvestiging in Luxemburg. Ze werd op 10 september 2010 opgericht en is geregistreerd in het Luxemburgse Handelsregister (Registre de Commerce) te Luxemburg onder nummer Luxemburg B 155427. Ze heeft een vergunning als beheermaatschappij overeenkomstig hoofdstuk 15 van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging en als beheerder van alternatieve beleggingsfondsen (AIFM) overeenkomstig hoofdstuk 2 van de wet van 12 juli 2013 en is in het bijzonder bevoegd voor het beheer van beleggingsportefeuilles en het ontvangen en doorgeven van orders in de zin van artikel 5 (4) van de wet van 12 juli 2013. De vennootschap is onderworpen aan de inspectie van de Commission du Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 283, route d’Arlon, L-1150 Luxemburg.

 Welke rapportage biedt u uw klanten?

U kunt de openbare fondsrapportage voor particuliere beleggers downloaden via onze fondsgegevenspagina's.

Daarnaast bieden we een mailingdienst aan voor speciale rapporten, afhankelijk van de klantgroep.
Lijst met beschikbare documenten:

• Factsheet update

• Portfolio-overzicht

• VAR-rapport en stresstests

• Solvency II-rapportages

• individuele verzoeken

• en anderen

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Contact opnemen

 Welke betaal- en informatiekantoren zijn er in mijn thuisland?

Op onze pagina Juridische kennisgevingen kunt u informatie vinden over uw lokale betaal- en informatieagenten.

Lees meer

 Bij welke bank zijn de fondsen in bewaring?

We zijn een sterke samenwerking aangegaan met onze depotbank DZ PRIVATBANK S.A.

 Bij wie kan ik terecht voor een due-diligence-procedure?

Wij zijn beschikbaar om al uw vragen over een due-diligence-audit te beantwoorden. Neem gerust contact op met ons team in Luxemburg.

Contact opnemen