Skip to main content

Met als doel een lage volatiliteit van de fondsprijs te bereiken en onnodige risico's te vermijden, richt Ethna-DEFENSIV zich op beleggers die zich willen richten op stabiliteit en kapitaalbehoud en bovendien willen profiteren van de trends en ontwikkelingen op de wereldwijde obligatiemarkten.

Met een actieve managementaanpak die rekening houdt met zowel de huidige marktsituatie als toekomstige ontwikkelingen, richt het fonds zich op obligaties van emittenten in OESO-landen. Dit brede beleggingsuniversum stelt het fonds in staat om flexibel de meest geschikte mogelijkheden te selecteren.

Het Ethna-DEFENSIV fonds heeft een evenwichtige beleggingsstrategie die diversificatie en liquiditeit op prijs stelt. In combinatie met een actief beheer van toekomstige uitdagingen helpt dit het fonds om de beoogde volatiliteit van minder dan 4% te bereiken. De inkomsten uit zijn obligatieportefeuille van hoge kwaliteit zijn bedoeld om een stabiele en voorspelbare bron van rendement te vormen. Extra rendementen kunnen ook worden gegenereerd door de aandelenblootstelling (tot een maximum van 10%), actief duratiebeheer en andere toevoegingen zoals valuta's en obligaties met een hogere opbrengst.

Met als doel een lage volatiliteit van de fondsprijs te bereiken en onnodige risico's te vermijden, richt Ethna-DEFENSIV zich op beleggers die zich willen richten op stabiliteit en kapitaalbehoud en bovendien willen profiteren van de trends en ontwikkelingen op de wereldwijde obligatiemarkten.

Met een actieve managementaanpak die rekening houdt met zowel de huidige marktsituatie als toekomstige ontwikkelingen, richt het fonds zich op obligaties van emittenten in OESO-landen. Dit brede beleggingsuniversum stelt het fonds in staat om flexibel de meest geschikte mogelijkheden te selecteren.

Het Ethna-DEFENSIV fonds heeft een evenwichtige beleggingsstrategie die diversificatie en liquiditeit op prijs stelt. In combinatie met een actief beheer van toekomstige uitdagingen helpt dit het fonds om de beoogde volatiliteit van minder dan 4% te bereiken. De inkomsten uit zijn obligatieportefeuille van hoge kwaliteit zijn bedoeld om een stabiele en voorspelbare bron van rendement te vormen. Extra rendementen kunnen ook worden gegenereerd door de aandelenblootstelling (tot een maximum van 10%), actief duratiebeheer en andere toevoegingen zoals valuta's en obligaties met een hogere opbrengst.

 

 

 

Stand: 24-9-2020

Ons Ethna-AKTIV fonds volgt een actief beheerde wereldwijde multi-asset strategie met een gematigd risicoprofiel. Met als doel het veiligstellen van kapitaal en het creëren van waarde op lange termijn, is het fonds gericht op beleggers voor wie de stabiliteit, het behoud van waarde en de liquiditeit van het fondsvermogen belangrijk zijn en die een gepaste waardestijging willen bereiken.

Het Ethna-AKTIV fonds biedt beleggers op basis van risicobeheersing toegang tot wereldwijde macro-economische ontwikkelingen op de vastrentende, aandelen- en valutamarkten, ongeacht de benchmarks. Het doel is om positieve resultaten te behalen gedurende de gehele beleggingshorizon door potentiële verliezen te beperken.

Met een actieve managementaanpak die rekening houdt met zowel de huidige situatie als de toekomstige ontwikkelingen, maakt Ethna-AKTIV gebruik van een grondige fundamentele analyse om allocatiebeslissingen te nemen. Marktrisico's, zoals rentetarieven, credit spreads en equity beta's worden beheerst via liquide derivaten. De netto aandelenallocatie van het fonds kan variëren van 0% tot 49% en wordt voornamelijk belegd via liquide futures en beursgenoteerde opties, hoewel liquide ETF's soms voor specifieke beleggingsthema's worden gebruikt. Deze maatregelen vermijden onnodige risico's en zorgen voor een lage volatiliteit.

Ons Ethna-AKTIV fonds volgt een actief beheerde wereldwijde multi-asset strategie met een gematigd risicoprofiel. Met als doel het veiligstellen van kapitaal en het creëren van waarde op lange termijn, is het fonds gericht op beleggers voor wie de stabiliteit, het behoud van waarde en de liquiditeit van het fondsvermogen belangrijk zijn en die een gepaste waardestijging willen bereiken.

Het Ethna-AKTIV fonds biedt beleggers op basis van risicobeheersing toegang tot wereldwijde macro-economische ontwikkelingen op de vastrentende, aandelen- en valutamarkten, ongeacht de benchmarks. Het doel is om positieve resultaten te behalen gedurende de gehele beleggingshorizon door potentiële verliezen te beperken.

Met een actieve managementaanpak die rekening houdt met zowel de huidige situatie als de toekomstige ontwikkelingen, maakt Ethna-AKTIV gebruik van een grondige fundamentele analyse om allocatiebeslissingen te nemen. Marktrisico's, zoals rentetarieven, credit spreads en equity beta's worden beheerst via liquide derivaten. De netto aandelenallocatie van het fonds kan variëren van 0% tot 49% en wordt voornamelijk belegd via liquide futures en beursgenoteerde opties, hoewel liquide ETF's soms voor specifieke beleggingsthema's worden gebruikt. Deze maatregelen vermijden onnodige risico's en zorgen voor een lage volatiliteit.

 

 

 

Stand: 24-9-2020

De Ethna-DYNAMISCH is een actief beheerd fonds dat zijn vermogen in verschillende soorten effecten belegt en dat een risicogecontroleerde toegang tot de wereldwijde aandelenmarkten biedt. Het is gericht op beleggers die hun kapitaal op middellange tot lange termijn willen beleggen en die bewust de toegenomen koersschommelingen op de internationale aandelenmarkten aanvaarden ten gunste van een hoger winstpotentieel, met als doel het kapitaal op lange termijn op peil te houden en aantrekkelijke rendementen te behalen.

Met een actieve managementaanpak die rekening houdt met zowel de huidige situatie als de toekomstige ontwikkelingen, is het doel van het Ethna-DYNAMISCH fonds om op lange termijn vergelijkbare rendementen op de aandelenmarkten te behalen, maar met minder risico's en kredietopnemingen. Potentiële risico's worden voornamelijk beheerd via actieve assetallocatie en putopties.

De netto aandelenallocatie van Ethna-DYNAMISCH kan variëren tussen 0% tot 100%. Het fonds maakt ook gebruik van een op waarde gebaseerde benadering van stock picking om alfa te genereren. De volatiliteit van het fonds mag niet meer dan 10% bedragen.

De Ethna-DYNAMISCH is een actief beheerd fonds dat zijn vermogen in verschillende soorten effecten belegt en dat een risicogecontroleerde toegang tot de wereldwijde aandelenmarkten biedt. Het is gericht op beleggers die hun kapitaal op middellange tot lange termijn willen beleggen en die bewust de toegenomen koersschommelingen op de internationale aandelenmarkten aanvaarden ten gunste van een hoger winstpotentieel, met als doel het kapitaal op lange termijn op peil te houden en aantrekkelijke rendementen te behalen.

Met een actieve managementaanpak die rekening houdt met zowel de huidige situatie als de toekomstige ontwikkelingen, is het doel van het Ethna-DYNAMISCH fonds om op lange termijn vergelijkbare rendementen op de aandelenmarkten te behalen, maar met minder risico's en kredietopnemingen. Potentiële risico's worden voornamelijk beheerd via actieve assetallocatie en putopties.

De netto aandelenallocatie van Ethna-DYNAMISCH kan variëren tussen 0% tot 100%. Het fonds maakt ook gebruik van een op waarde gebaseerde benadering van stock picking om alfa te genereren. De volatiliteit van het fonds mag niet meer dan 10% bedragen.

 

 

 

Stand: 24-9-2020

Wetgebiedenische opmerkingen: Bij het beleggen in beleggingsfondsen bestaat, zoals bij elke belegging in effecten en soortgelijke vermogenswaarden, het risico van koers- en valutaverliezen. Als gevolg hiervan kunnen de koersen van de fondsaandelen en de hoogte van de rendementen fluctueren en niet gegarandeerd worden. De kosten van het beleggingsfonds zijn van invloed op het feitelijke beleggingsresultaat. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstellingen van het Fonds zullen worden gerealiseerd. De enige bindende basis voor het kopen van aandelen vormen de wettelijke verkoopdocumenten (verkoopprospectus, essentiële beleggersinformatie en rapporten), waarin u gedetailleerde informatie over de mogelijke risico's kunt vinden. Deze documenten zijn behalve bij de beheermaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depositobank, ook bij de betreffende landelijke betalings- of informatiekantoren verkrijgbaar. Alle hier gepubliceerde informatie betreft uitsluitend de productbeschrijving, vormt geen beleggingsadvies en bevat geen aanbieding voor een adviesovereenkomst, informatieovereenkomst of voor de aankoop/verkoop van effecten. De inhoud is zorgvuldig onderzocht, samengesteld en gecontroleerd. Voor de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid kan niet worden ingestaan. De informatie heeft betrekking op gegevens uit het verleden die geen indicatie voor toekomstige ontwikkelingen vormen. De beheer- en depositovergoeding en eventuele andere kosten die conform de bepalingen in het contract aan het fonds worden doorberekend, zijn opgenomen in de berekening. De berekening van de waardeontwikkeling geschiedt volgens de BVI-methode, wat wil zeggen dat een uitgiftepremie, transactiekosten (zoals order- en beurskosten), alsmede depot- en andere administratieve kosten niet bij de berekening zijn inbegrepen. Het beleggingsresultaat zou lager uitvallen indien wel rekening wordt gehouden met de uitgiftepremie. De aangegeven waardeontwikkelingen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige waardeontwikkelingen.