Skip to main content

Hieronder vindt u downloadbare versies van onze richtlijnen en principes (English only):

   Klachtenbeheerprocedure - english

   Gedragsregels - English

   Richtlijnen inzake de uitoefening van stemrecht - English

   Samenvatting van de rechten van beleggers - English

   Verslag over de uitoefening van stemrechten - English

   Duurzaamheidsverslag - English

   Richtlijnen inzake duurzaam beleggen (ESG) - English

   Verklaring van ETHENEA over de belangrijkste negatieve duurzaamheidseffecten - English

   Principes voor de best mogelijke uitvoering van klantenopdrachten (Best Execution) - English

   Richtlijnen inzake beloningsbeleid - English

   Sub-Custodians of DZ Privatbank S.A.

   Conflict of Interests Policy of ETHENEA Independent Investors S.A. - English

   Guidelines for the selection of OTC counterparties - English

   Verandering of stopzetting van een referentiewaarde - (German)

   Swing Pricing Policy - (German)


Gebruiksvoorwaarden

De informatie en inhoud van deze website vormen geen openbaar aanbod noch een uitnodiging om effecten, fondsen, aandelen of financiële instrumenten te kopen. Een besluit om te beleggen met betrekking tot de hier gepresenteerde producten mag uitsluitend worden gebaseerd op de relevante verkoopdocumentatie (verkoopbrochure, essentiële beleggersinformatie, halfjaarcijfers en jaarverslag) en in geen geval op basis van deze website. De op deze website beschreven producten zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar en zijn in ieder geval voorbehouden aan de groep beleggers die gerechtigd is om de producten te kopen. De informatie en inhoud van deze website richt zich dus niet op natuurlijke of rechtspersonen van wie de woonplaats of bedrijfszetel onderworpen is aan een rechtsorde die voorziet in beperkingen op de verspreiding van dergelijke informatie. Natuurlijke of rechtspersonen van wie de woonplaats of bedrijfszetel onderworpen is aan een buitenlandse rechtsorde dienen zich te informeren over de genoemde beperkingen en die overeenkomstig naleven.

De informatie op deze website is met name niet bedoeld voor de VS. Voor Amerikaanse burgers, zoals gedefinieerd in Regulation S van de Amerikaanse Securities Act van 1933 en in de VS inheemse rechtssubjecten is toegang tot deze website verboden. Ook mag de op deze website beschikbare informatie niet in de VS worden verspreid of doorgegeven. De hier genoemde producten zijn en worden niet volgens de Amerikaanse Securities Act van 1933 geregistreerd en voor de handel in deze producten is geen toestemming verleend volgens de Amerikaanse Commodities Exchange Act van 1936 verkregen. De producten mogen niet worden verkocht of aangeboden in de VS, aan Amerikaanse staatsburgers of aan in de VS gevestigde rechtspersonen.


Toelichting bij de website

De inhoud van de website ETHENEA Independent Investors S.A. is zorgvuldig onderzocht en samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid kan niet worden ingestaan. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn de betreffende exploitanten verantwoordelijk.

De website van ETHENEA Independent Investors S.A. is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden.

Niemand kan zich beroepen op informatie die niet in de verkoopbrochure of de documenten staat die publiekelijk toegankelijk zijn.
De inhoud en structuur van de ETHENEA websites zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor de reproductie van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, tekstdelen of beeldmateriaal, is voorafgaande toestemming nodig.

Voor de juistheid van de hier genoemde informatie aanvaardt ETHENEA Independent Investors S.A. geen enkele verantwoordelijkheid.

Bij het beleggen in beleggingsfondsen bestaat, zoals bij elke belegging in effecten en soortgelijke vermogenswaarden, het risico van koers- en valutaverliezen. Als gevolg hiervan kunnen de koersen van de fondsaandelen en de hoogte van de rendementen fluctueren en niet gegarandeerd worden. De kosten van het beleggingsfonds zijn van invloed op het feitelijke beleggingsresultaat. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstellingen van het Fonds zullen worden gerealiseerd. De enige bindende basis voor het kopen van aandelen vormen de wettelijke verkoopdocumenten (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en rapporten), waarin u gedetailleerde informatie over de mogelijke risico's kunt vinden. Deze documenten zijn behalve bij de beheermaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depositobank, ook bij de betreffende landelijke betalings- of informatiekantoren verkrijgbaar. 

De betaal- of informatieagenten voor de Ethna FUNDS, HESPER FUND en MainFirst fondsen zijn de volgende:

 ETHNA FUNDS

België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk
DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg

Frankrijk
CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris

Italië
Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20159 Milano
State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano
Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella
Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano

Spanje
ALLFUNDS BANK, S.A., C/ Estafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid)

Zwitserland
Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich
Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich

 HESPER FUNDS

België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk
DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg

Italië
Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano

Zwitserland
Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich
Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich

 

 MAINFIRST FONDSEN

België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk
DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg

Frankrijk
Société Générale Securities Services, Société anonyme, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris

Italië
Allfunds Bank Milan, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano; SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19A-MAC2, 20159 Milano

Portugal
BEST - Banco Eletronico de Servico Toal S.A., Praca Marques de Pombal, 3A,3, Lisbon

Spanje
Société Générale Securities Services Sucursal en Espana, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid

Zwitserland
Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich

De betalings- of informatiecentra voor fondsen van derde partijen zijn de volgende:

 BASIS VERMÖGEN

Duitsland, Luxemburg
DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg

 CASE INVEST

Duitsland, Luxemburg
DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg

 EXCLUSIVE SOLUTIONS FUNDS

België, Duitsland, Luxemburg
DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg

Zwitserland
IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich, Zwitserland

 GLOBAL MASTERS

Luxemburg
DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg

 GLOBAL MASTERS MULTI ASSET STRATEGY

Luxemburg
DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg

 GLOBAL OPPORTUNITIES (SICAV)

Luxemburg
DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg

 MAINFIRST - TOTAL RETURN EUROPEAN EQUITY FUND

Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk
DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg

Zwitserland
IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich, Zwitserland

 O3 ASSET VALUE SICAV

Luxemburg
DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg 

Spanje
Allfunds S.A.U., Calle de los Padres Dominicos 7, 28050 Madrid, Spanje 

Italië
Société Générale Securities Services S.p.A., Via Benigno Crespi 19A – MAC2 Milan 20159, Italië

 PEGASO CAPTIAL SICAV

Luxemburg
DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg

Zwitserland
IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich, Zwitserland 

Italië
Allfunds Bank Milan, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano; SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19A-MAC2, 20159 Milano, Italië

 SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS

Duitsland, Luxemburg
DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg

Zwitserland
IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich, Zwitserland

U vindt de verkoopdocumenten onder andere op de informatiepagina's van onze fondsen. Daar wordt de essentiële beleggersinformatie u aangeboden in de respectievelijke officiële taal van het land van verkoop.

Alle hier gepubliceerde informatie betreft uitsluitend de productbeschrijving, vormt geen beleggingsadvies en bevat geen aanbieding voor een adviesovereenkomst, informatieovereenkomst of voor de aankoop/verkoop van effecten. De inhoud is zorgvuldig onderzocht, samengesteld en gecontroleerd. Voor de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid kan niet worden ingestaan. De informatie heeft betrekking op gegevens uit het verleden die geen indicatie voor toekomstige ontwikkelingen vormen. De beheer- en depositovergoeding en eventuele andere kosten die conform de bepalingen in het contract aan het fonds worden doorberekend, zijn opgenomen in de berekening. De berekening van de waardeontwikkeling geschiedt volgens de BVI-methode, wat wil zeggen dat een uitgiftepremie, transactiekosten (zoals order- en beurskosten), alsmede depot- en andere administratieve kosten niet bij de berekening zijn inbegrepen. Het beleggingsresultaat zou lager uitvallen indien wel rekening wordt gehouden met de uitgiftepremie.

De aangegeven waardeontwikkelingen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige waardeontwikkelingen.