Skip to main content

Ratings

ETHENEA Independent Investors S.A. heeft een meerstaps ratingproces ingevoerd, waarbij er rekening wordt gehouden met verschillende ratingbronnen (zoals bijvoorbeeld S&P, Moody’s). De resulterende interne ETHENEA Independent Investors S.A.-rating wordt gepubliceerd en is gebaseerd op de S&P*-ratingschaal, en de individuele ratingniveaus worden als volgt geïnterpreteerd:

AAA: Aan de obligaties die ETHENEA Independent Investors S.A. als de beste beoordeelt, kent het de rating 'AAA' toe. De emittent is bijzonder goed in staat om zijn aan de obligatie verbonden financiële verplichtingen na te komen.

AA: Obligaties met de rating 'AA' verschillen slechts weinig van de effecten met de hoogste ratings. De emittent is zeer goed in staat om zijn aan de obligatie verbonden financiële verplichtingen na te komen.

A: Obligaties met de rating 'A' staan iets meer bloot aan de nadelige gevolgen van veranderende omstandigheden, met name economische, dan obligaties in de categorieën met een hogere rating. Toch is de emittent nog steeds goed in staat om zijn aan de obligatie verbonden financiële verplichtingen na te komen.

BBB: Obligaties met de rating 'BBB' vertonen toereikende beschermingsparameters. Het is echter waarschijnlijker dat het vermogen van de emittent om zijn aan de obligatie verbonden financiële verplichtingen na te komen in een ongunstig economisch klimaat of veranderende omstandigheden negatief beïnvloed zal worden.

BB, B, CCC, CC en C (Non-investment grade): Aan obligaties met de rating 'BB', 'B', 'CCC', 'CC' en 'C' worden zwaar speculatieve kenmerken toegeschreven. 'BB' is daarbij de minst, en 'C' de meest speculatieve beoordeling. Dergelijke schuldeffecten zullen waarschijnlijk wel een paar kwaliteits- en beschermingskenmerken vertonen, maar deze wegen wellicht niet op tegen de grote onzekerheden of het grote risico onder nadelige omstandigheden.

BB: Een obligatie met de rating 'BB' loopt minder gevaar op wanbetaling dan andere speculatieve emissies. Er zijn echter doorlopend grote onzekerheden aan verbonden, zoals risico op lage omzet en op financiële of economische omstandigheden waardoor de emittent onvoldoende in staat zou kunnen zijn om zijn om aan de obligatie verbonden financiële verplichtingen na te komen.

B: Een obligatie met de rating 'B' loopt meer gevaar op wanbetaling dan obligaties met de rating 'BB', maar de emittent is momenteel in staat zijn aan de obligatie verbonden financiële verplichtingen na te komen. Wanneer de omzet of de financiële dan wel economische omstandigheden tegenvallen, zal de emittent waarschijnlijk minder in staat of bereid zijn, zijn aan de obligatie verbonden financiële verplichtingen na te komen.

CCC: Een obligatie met de rating 'CCC' loopt momenteel gevaar op wanbetaling en is aangewezen op een goede omzet en goede financiële en economische omstandigheden bij de emittent, wil deze zijn aan de obligatie verbonden financiële verplichtingen nakomen. Wanneer de omzet of de financiële dan wel economische omstandigheden tegenvallen, zal de emittent waarschijnlijk niet in staat of bereid zijn, zijn aan de obligatie verbonden financiële verplichtingen na te komen.

CC: Een obligatie met de rating 'CC' loopt momenteel een groot risico op wanbetaling. De rating 'CC' wordt gegeven wanneer er nog geen wanbetaling is ingetreden, maar ETHENEA Independent Investors S.A. deze als onafwendbaar beschouwt, ongeacht de prognose over het tijdstip van insolventie.

C: Een schuldeffect met de rating 'C' loopt momenteel een groot risico op wanbetaling, en aan het effect wordt een hogere graad van achterstelling of lagere graad van eindaflossing toegekend dan aan obligaties met een hogere rating.

D: De emittent van een obligatie met de rating 'D' is insolvent of komt zijn verplichtingen niet na. Bij niet-hybride kapitaalinstrumenten krijgt een obligatie de rating 'D' wanneer de daaraan verbonden betalingen achterstallig zijn, tenzij ETHENEA Independent Investors S.A. verwacht dat deze betalingen, bij ontstentenis van toegezegde respijttermijn binnen vijf werkdagen, of in geval van toegezegde respijttermijn in de beginperiode daarvan of binnen 30 kalenderdagen zullen plaatsvinden. De rating 'D' wordt ook toegekend wanneer er faillissement is aangevraagd of een soortgelijke procedure is ingezet, en wanneer wanbetaling onafwendbaar is, bijvoorbeeld bij een gerechtelijk akkoord. De rating van een schuldeffect wordt verlaagd tot 'D' indien er een aanbod tot inkoop beneden pari is gedaan.

NR (No rating / Not rated): Met 'NR' wordt aangegeven dat er niet om een rating is verzocht, of dat er onvoldoende informatie ter onderbouwing van een rating voorhanden is, of dat ETHENEA Independent Investors S.A. een bepaalde obligatie om beleidsredenen niet beoordeelt.

Verdere informatie: Aan de ratings van 'AA' tot 'CCC' kan een plus- of minteken (+ of -) worden toegevoegd ter verduidelijking van de positionering binnen de grote ratingcategorieën.

* Standard & Poor’s Financial Services LLC is een Amerikaanse financiële dienstverlener. Het is een afdeling van S&P Global, dat financiële research en analyses publiceert over aandelen, obligaties en grondstoffen.

Bron: https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/view/sourceId/504352