Skip to main content

Ethna-DYNAMISCH


Het Ethna-DYNAMISCH fonds is een actief beheerd, op aandelen gericht multi-asset fonds dat risico-gecontroleerde toegang biedt tot de wereldwijde aandelenmarkten. Daarmee is het fonds het meest offensieve van de drie Ethna-fondsen.

 

Portefeuillebeheerder update (eng.)

Van 3743 fondsen uit de categorie Moderate Allocation per 31.07.2021. Gebaseerd op 90,24% van AUM. Gegevens zijn alleen gebaseerd op longposities.

Rendement Beschrijving
Aandelen klasse
D-1
YTD
5 Jaar
Ethna-DYNAMISCH (A)
ISIN: LU0455734433
ISIN has been copied to clipboard
WKN: A0YBKY
WKN has been copied to clipboard
D-1
-0,36%
YTD
7,73%
27,71%
Ethna-DYNAMISCH (T)
ISIN: LU0455735596
ISIN has been copied to clipboard
WKN: A0YBKZ
WKN has been copied to clipboard
D-1
-0,36%
YTD
7,74%
27,68%
Ethna-DYNAMISCH (USD-T)
ISIN: LU1939236748
ISIN has been copied to clipboard
WKN: A2PB19
WKN has been copied to clipboard
D-1
-0,36%
YTD
8,24%

Stand: 19-10-2021

Het Ethna-DYNAMISCH fonds is een actief beheerd, op aandelen gericht multi-asset fonds dat risico-gecontroleerde toegang biedt tot de wereldwijde aandelenmarkten. Als meest offensieve van de Ethna-fondsen heeft Ethna-DYNAMISCH een netto aandelenallocatie die kan variëren tussen 0% en 100%. De belangrijkste rendementsaanjager van het fonds is een aandelenportefeuille die bestaat uit ongeveer 30 - 40 individuele aandelen.

Ethna-DYNAMISCH hanteert een fundamentele benadering van aandelenselectie om alfa te genereren. De ervaren portefeuillebeheerders evalueren niet alleen de belangrijkste factoren die de verdere ontwikkeling van de aandelenmarkten beïnvloeden (top-downbenadering), maar bepalen ook de aantrekkelijkheid van individuele aandelen op basis van de waardering van het bedrijf, de kwaliteit van zijn bedrijfsmodel en de sterkte van zijn balans (bottom-up benadering).

Ethna-DYNAMISCH volgt geen benchmarks

Naast de aandelenportefeuille kan het fonds verder worden gespreid via obligaties, cash en goud. Potentiële risico's worden beheerd via actieve assetallocatie, strenge aandelenselectie en derivaten. Dit alles, en het feit dat het Ethna-DYNAMISCH fonds geen benchmarks volgt, zorgt ervoor dat het fonds flexibel kan inspelen op elk marktklimaat.

Ethna-DYNAMISCH voor ervaren investeerders en nieuwkomers

Met als doel een kapitaalgroei over een beleggingshorizon op middellange tot lange termijn (3 - 5+ jaar) en een rendement op lange termijn dat vergelijkbaar is met dat van de wereldwijde aandelenmarkten, is Ethna-DYNAMISCH geschikt voor zowel ervaren beleggers als nieuwkomers die bewust de hogere schommelingen op de wereldwijde aandelenmarkten aanvaarden ten gunste van een hoger rendementspotentieel.

Het Ethna-DYNAMISCH fonds is een actief beheerd, op aandelen gericht multi-asset fonds dat risico-gecontroleerde toegang biedt tot de wereldwijde aandelenmarkten. Als meest offensieve van de Ethna-fondsen heeft Ethna-DYNAMISCH een netto aandelenallocatie die kan variëren tussen 0% en 100%. De belangrijkste rendementsaanjager van het fonds is een aandelenportefeuille die bestaat uit ongeveer 30 - 40 individuele aandelen.

Ethna-DYNAMISCH hanteert een fundamentele benadering van aandelenselectie om alfa te genereren. De ervaren portefeuillebeheerders evalueren niet alleen de belangrijkste factoren die de verdere ontwikkeling van de aandelenmarkten beïnvloeden (top-downbenadering), maar bepalen ook de aantrekkelijkheid van individuele aandelen op basis van de waardering van het bedrijf, de kwaliteit van zijn bedrijfsmodel en de sterkte van zijn balans (bottom-up benadering).

Ethna-DYNAMISCH volgt geen benchmarks

Naast de aandelenportefeuille kan het fonds verder worden gespreid via obligaties, cash en goud. Potentiële risico's worden beheerd via actieve assetallocatie, strenge aandelenselectie en derivaten. Dit alles, en het feit dat het Ethna-DYNAMISCH fonds geen benchmarks volgt, zorgt ervoor dat het fonds flexibel kan inspelen op elk marktklimaat.

Ethna-DYNAMISCH voor ervaren investeerders en nieuwkomers

Met als doel een kapitaalgroei over een beleggingshorizon op middellange tot lange termijn (3 - 5+ jaar) en een rendement op lange termijn dat vergelijkbaar is met dat van de wereldwijde aandelenmarkten, is Ethna-DYNAMISCH geschikt voor zowel ervaren beleggers als nieuwkomers die bewust de hogere schommelingen op de wereldwijde aandelenmarkten aanvaarden ten gunste van een hoger rendementspotentieel.

 

 

 

Wetgebiedenische opmerkingen: Copyright © 2021 ETHENEA Independent Investors S.A. Alle rechten voorbehouden. Dit is een marketing communicatie. Het is louter informatief en verleent advies aan de geadresseerde over onze producten, concepten en ideeën. Dit vormt geen basis voor enige aankoop, verkoop, hedging, overdracht of het hypothekeren van activa. De informatie die hierin is opgenomen, vormt geen aanbod om enig financieel instrument te kopen of te verkopen, noch is het gebaseerd op een beschouwing van de persoonlijke omstandigheden van de geadresseerde. Het is ook geen resultaat van een objectieve of onafhankelijke analyse. ETHENEA geeft geen expliciete of impliciete garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid of verhandelbaarheid van de informatie die aan de geadresseerde wordt verstrekt in webinars, podcasts of nieuwsbrieven. De geadresseerde erkent dat onze producten en concepten bedoeld kunnen zijn voor verschillende categorieën van beleggers. De criteria zijn uitsluitend gebaseerd op de verkoopprospectus die op dit moment geldig is. Deze marketinginformatie is niet bedoeld voor een specifieke groep van geadresseerden. Elke geadresseerde dient zich daarom individueel en onder eigen verantwoordelijkheid te informeren over de relevante bepalingen van de verkoopdocumenten die op dat moment geldig zijn en waar de aankoop van aandelen uitsluitend op is gebaseerd. Noch de aangeboden inhoud, noch onze marketinginformatie vormen bindende beloften of garanties voor toekomstige resultaten. Er komt geen adviesrelatie tot stand door het lezen of beluisteren van de inhoud. Alle content wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verleend en kan geen vervanger zijn voor professioneel en individueel beleggingsadvies. De geadresseerde heeft de nieuwsbrief opgevraagd, heeft zich aangemeld voor een webinar of podcast, of maakt op eigen initiatief en voor eigen risico gebruik van andere digitale marketingmedia. De geadresseerde of de deelnemer aanvaardt dat digitale marketingformaten op een technische manier worden opgemaakt en beschikbaar worden gesteld aan de deelnemer door een externe informatieverstrekker die niet verbonden is aan ETHENEA. Toegang tot en de deelname aan digitale marketingformaten vindt plaats via online infrastructuren. ETHENEA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onderbrekingen, annuleringen, onderbrekingen, opschortingen, vertragingen of het niet nakomen van elementen met betrekking tot de levering van de digitale marketingformaten. De deelnemer erkent en aanvaardt dat bij deelname aan digitale marketingformaten persoonlijke gegevens gezien, vastgelegd en verzonden kunnen worden door de informatieverstrekker. ETHENEA is niet aansprakelijk voor eventuele schendingen van de gegevensbeschermingsverplichtingen door de informatieverstrekker. Digitale marketingformaten mogen alleen geopend en bezocht worden in landen waar distributie en toegang wettelijk is toegestaan. Voor gedetailleerde informatie over de kansen en risico's van onze producten verwijzen wij u naar de huidige verkoopprospectus. De wettelijke verkoopdocumenten (verkoopprospectus, essentiële beleggersinformatie (EBI’s), halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie verlenen over de aankoop van participaties en de bijbehorende risico's, vormen de enige erkende en bindende basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. Dit zijn: België CACEIS België SA/NV, Avenue du Port / Havenlaan 86C b 320, B-1000 Brussel; DEUTSCHE BANK AG, kantoor te Brussel, Marnixlaan 17, B-1000 Brussel; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Parijs; Duitsland: DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main; Italië: State Street Bank S.p.A., Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milaan; Lichtenstein: SIGMA BANK AG, Feldkircher Strasse 2, FL-9494 Schaan; Luxemburg: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg; Portugal: Abanca Corporación Bancaria, S.A., Sucursal em Portugal, Rua Castilho, 20, 1250-069 Lisabon; Oostenrijk: ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wenen; Spanje: Capital Strategies Partners, A.V., S.A., Paseo de La Castellana, 178, 3 izda. ES-28046 Madrid; ALLFUNDS BANK, S.A., C/ stafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertreterin: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich, Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines. Beleggers kunnen informatie over hun rechten verkrijgen op de website www.ethenea.com en in de verkoopprospectus. De informatie is zowel in het Duits als in het Engels beschikbaar, en in individuele gevallen ook in andere talen. In de verkoopprospectus wordt expliciet verwezen naar de gedetailleerde risicobeschrijvingen. Op deze publicatie rusten auteursrechten, handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, distributie, voorziening voor downloads of online toegankelijkheid, opname in andere websites, of gehele of gedeeltelijke publicatie, in gewijzigde of ongewijzigde vorm, is enkel toegestaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van ETHENEA. © 2021 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) behoort toe aan Morningstar en/of zijn contentaanbieders; (2) mag niet worden vermenigvuldigd of verspreid; en (3) wordt niet gegarandeerd als zijnde juist, volledig of actueel. Noch Morningstar noch zijn contentaanbieders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen die uit het gebruik van deze informatie voortvloeien. Morningstar Rating-resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Voor meer informatie over Morningstar Rating, waaronder zijn methodiek, bezoekt u: https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx