Skip to main content

Ethna-DYNAMISCH


Het Ethna-DYNAMISCH fonds is een actief beheerd, op aandelen gericht multi-asset fonds dat risico-gecontroleerde toegang biedt tot de wereldwijde aandelenmarkten. Daarmee is het fonds het meest offensieve van de drie Ethna-fondsen.

 

Portefeuillebeheerder update (eng.)

Van 3823 fondsen uit de categorie Moderate Allocation per 31.05.2021. Gebaseerd op 84,60% van AUM. Gegevens zijn alleen gebaseerd op longposities.

Rendement Beschrijving
Aandelen klasse
D-1
YTD
5 Jaar
Ethna-DYNAMISCH (A)
ISIN: LU0455734433 | WKN: A0YBKY
D-1
-0,07%
YTD
7,28%
25,11%
Ethna-DYNAMISCH (T)
ISIN: LU0455735596 | WKN: A0YBKZ
D-1
-0,06%
YTD
7,28%
25,08%
Ethna-DYNAMISCH (USD-T)
ISIN: LU1939236748 | WKN: A2PB19
D-1
-0,06%
YTD
7,66%

Stand: 2-8-2021

Het Ethna-DYNAMISCH fonds is een actief beheerd, op aandelen gericht multi-asset fonds dat risico-gecontroleerde toegang biedt tot de wereldwijde aandelenmarkten. Als meest offensieve van de Ethna-fondsen heeft Ethna-DYNAMISCH een netto aandelenallocatie die kan variëren tussen 0% en 100%. De belangrijkste rendementsaanjager van het fonds is een aandelenportefeuille die bestaat uit ongeveer 30 - 40 individuele aandelen.

Ethna-DYNAMISCH hanteert een fundamentele benadering van aandelenselectie om alfa te genereren. De ervaren portefeuillebeheerders evalueren niet alleen de belangrijkste factoren die de verdere ontwikkeling van de aandelenmarkten beïnvloeden (top-downbenadering), maar bepalen ook de aantrekkelijkheid van individuele aandelen op basis van de waardering van het bedrijf, de kwaliteit van zijn bedrijfsmodel en de sterkte van zijn balans (bottom-up benadering).

Ethna-DYNAMISCH volgt geen benchmarks

Naast de aandelenportefeuille kan het fonds verder worden gespreid via obligaties, cash en goud. Potentiële risico's worden beheerd via actieve assetallocatie, strenge aandelenselectie en derivaten. Dit alles, en het feit dat het Ethna-DYNAMISCH fonds geen benchmarks volgt, zorgt ervoor dat het fonds flexibel kan inspelen op elk marktklimaat.

Ethna-DYNAMISCH voor ervaren investeerders en nieuwkomers

Met als doel een kapitaalgroei over een beleggingshorizon op middellange tot lange termijn (3 - 5+ jaar) en een rendement op lange termijn dat vergelijkbaar is met dat van de wereldwijde aandelenmarkten, is Ethna-DYNAMISCH geschikt voor zowel ervaren beleggers als nieuwkomers die bewust de hogere schommelingen op de wereldwijde aandelenmarkten aanvaarden ten gunste van een hoger rendementspotentieel.

Het Ethna-DYNAMISCH fonds is een actief beheerd, op aandelen gericht multi-asset fonds dat risico-gecontroleerde toegang biedt tot de wereldwijde aandelenmarkten. Als meest offensieve van de Ethna-fondsen heeft Ethna-DYNAMISCH een netto aandelenallocatie die kan variëren tussen 0% en 100%. De belangrijkste rendementsaanjager van het fonds is een aandelenportefeuille die bestaat uit ongeveer 30 - 40 individuele aandelen.

Ethna-DYNAMISCH hanteert een fundamentele benadering van aandelenselectie om alfa te genereren. De ervaren portefeuillebeheerders evalueren niet alleen de belangrijkste factoren die de verdere ontwikkeling van de aandelenmarkten beïnvloeden (top-downbenadering), maar bepalen ook de aantrekkelijkheid van individuele aandelen op basis van de waardering van het bedrijf, de kwaliteit van zijn bedrijfsmodel en de sterkte van zijn balans (bottom-up benadering).

Ethna-DYNAMISCH volgt geen benchmarks

Naast de aandelenportefeuille kan het fonds verder worden gespreid via obligaties, cash en goud. Potentiële risico's worden beheerd via actieve assetallocatie, strenge aandelenselectie en derivaten. Dit alles, en het feit dat het Ethna-DYNAMISCH fonds geen benchmarks volgt, zorgt ervoor dat het fonds flexibel kan inspelen op elk marktklimaat.

Ethna-DYNAMISCH voor ervaren investeerders en nieuwkomers

Met als doel een kapitaalgroei over een beleggingshorizon op middellange tot lange termijn (3 - 5+ jaar) en een rendement op lange termijn dat vergelijkbaar is met dat van de wereldwijde aandelenmarkten, is Ethna-DYNAMISCH geschikt voor zowel ervaren beleggers als nieuwkomers die bewust de hogere schommelingen op de wereldwijde aandelenmarkten aanvaarden ten gunste van een hoger rendementspotentieel.

 

 

 

Wetgebiedenische opmerkingen: © 2021 ETHENEA Independent Investors S.A. Bij het beleggen in beleggingsfondsen bestaat, zoals bij elke belegging in effecten en soortgelijke vermogenswaarden, het risico van koers- en valutaverliezen. Als gevolg hiervan kunnen de koersen van de fondsaandelen en de hoogte van de rendementen fluctueren en niet gegarandeerd worden. De kosten van het beleggingsfonds zijn van invloed op het feitelijke beleggingsresultaat. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstellingen van het Fonds zullen worden gerealiseerd. De enige bindende basis voor het kopen van aandelen vormen de wettelijke verkoopdocumenten (verkoopprospectus, essentiële beleggersinformatie en rapporten), waarin u gedetailleerde informatie over de mogelijke risico's kunt vinden. Deze documenten zijn behalve bij de beheermaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depositobank, ook bij de betreffende landelijke betalings- of informatiekantoren verkrijgbaar. Alle hier gepubliceerde informatie betreft uitsluitend de productbeschrijving, vormt geen beleggingsadvies en bevat geen aanbieding voor een adviesovereenkomst, informatieovereenkomst of voor de aankoop/verkoop van effecten. De inhoud is zorgvuldig onderzocht, samengesteld en gecontroleerd. Voor de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid kan niet worden ingestaan. De informatie heeft betrekking op gegevens uit het verleden die geen indicatie voor toekomstige ontwikkelingen vormen. De beheer- en depositovergoeding en eventuele andere kosten die conform de bepalingen in het contract aan het fonds worden doorberekend, zijn opgenomen in de berekening. De berekening van de waardeontwikkeling geschiedt volgens de BVI-methode, wat wil zeggen dat een uitgiftepremie, transactiekosten (zoals order- en beurskosten), alsmede depot- en andere administratieve kosten niet bij de berekening zijn inbegrepen. Het beleggingsresultaat zou lager uitvallen indien wel rekening wordt gehouden met de uitgiftepremie. De aangegeven waardeontwikkelingen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige waardeontwikkelingen. © 2021 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) behoort toe aan Morningstar en/of zijn contentaanbieders; (2) mag niet worden vermenigvuldigd of verspreid; en (3) wordt niet gegarandeerd als zijnde juist, volledig of actueel. Noch Morningstar noch zijn contentaanbieders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen die uit het gebruik van deze informatie voortvloeien. Morningstar Rating-resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Voor meer informatie over Morningstar Rating, waaronder zijn methodiek, bezoekt u: https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx