Skip to main content

Ethna-DEFENSIV

Ethna-DEFENSIV is een multi-activa fonds waar de focus wordt gezet op obligaties. Dit actief beheerde fonds heeft het meest defensieve risicoprofiel van de Ethna-fondsen en belegt voornamelijk in obligaties van uitgevers uit de OESO-landen.

Rendement Beschrijving

Met als doel een lage volatiliteit van de fondsprijs te bereiken en onnodige risico's te vermijden, richt Ethna-DEFENSIV zich op beleggers die zich willen richten op stabiliteit en kapitaalbehoud en bovendien willen profiteren van de trends en ontwikkelingen op de wereldwijde obligatiemarkten.

Met een actieve managementaanpak die rekening houdt met zowel de huidige marktsituatie als toekomstige ontwikkelingen, richt het fonds zich op obligaties van emittenten in OESO-landen. Dit brede beleggingsuniversum stelt het fonds in staat om flexibel de meest geschikte mogelijkheden te selecteren.

Het Ethna-DEFENSIV fonds heeft een evenwichtige beleggingsstrategie die diversificatie en liquiditeit op prijs stelt. In combinatie met een actief beheer van toekomstige uitdagingen helpt dit het fonds om de beoogde volatiliteit van minder dan 4% te bereiken. De inkomsten uit zijn obligatieportefeuille van hoge kwaliteit zijn bedoeld om een stabiele en voorspelbare bron van rendement te vormen. Extra rendementen kunnen ook worden gegenereerd door de aandelenblootstelling (tot een maximum van 10%), actief duratiebeheer en andere toevoegingen zoals valuta's en obligaties met een hogere opbrengst.

Met als doel een lage volatiliteit van de fondsprijs te bereiken en onnodige risico's te vermijden, richt Ethna-DEFENSIV zich op beleggers die zich willen richten op stabiliteit en kapitaalbehoud en bovendien willen profiteren van de trends en ontwikkelingen op de wereldwijde obligatiemarkten.

Met een actieve managementaanpak die rekening houdt met zowel de huidige marktsituatie als toekomstige ontwikkelingen, richt het fonds zich op obligaties van emittenten in OESO-landen. Dit brede beleggingsuniversum stelt het fonds in staat om flexibel de meest geschikte mogelijkheden te selecteren.

Het Ethna-DEFENSIV fonds heeft een evenwichtige beleggingsstrategie die diversificatie en liquiditeit op prijs stelt. In combinatie met een actief beheer van toekomstige uitdagingen helpt dit het fonds om de beoogde volatiliteit van minder dan 4% te bereiken. De inkomsten uit zijn obligatieportefeuille van hoge kwaliteit zijn bedoeld om een stabiele en voorspelbare bron van rendement te vormen. Extra rendementen kunnen ook worden gegenereerd door de aandelenblootstelling (tot een maximum van 10%), actief duratiebeheer en andere toevoegingen zoals valuta's en obligaties met een hogere opbrengst.

 

 

 

Wetgebiedenische opmerkingen: Bij het beleggen in beleggingsfondsen bestaat, zoals bij elke belegging in effecten en soortgelijke vermogenswaarden, het risico van koers- en valutaverliezen. Als gevolg hiervan kunnen de koersen van de fondsaandelen en de hoogte van de rendementen fluctueren en niet gegarandeerd worden. De kosten van het beleggingsfonds zijn van invloed op het feitelijke beleggingsresultaat. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstellingen van het Fonds zullen worden gerealiseerd. De enige bindende basis voor het kopen van aandelen vormen de wettelijke verkoopdocumenten (verkoopprospectus, essentiële beleggersinformatie en rapporten), waarin u gedetailleerde informatie over de mogelijke risico's kunt vinden. Deze documenten zijn behalve bij de beheermaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depositobank, ook bij de betreffende landelijke betalings- of informatiekantoren verkrijgbaar. Alle hier gepubliceerde informatie betreft uitsluitend de productbeschrijving, vormt geen beleggingsadvies en bevat geen aanbieding voor een adviesovereenkomst, informatieovereenkomst of voor de aankoop/verkoop van effecten. De inhoud is zorgvuldig onderzocht, samengesteld en gecontroleerd. Voor de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid kan niet worden ingestaan. De informatie heeft betrekking op gegevens uit het verleden die geen indicatie voor toekomstige ontwikkelingen vormen. De beheer- en depositovergoeding en eventuele andere kosten die conform de bepalingen in het contract aan het fonds worden doorberekend, zijn opgenomen in de berekening. De berekening van de waardeontwikkeling geschiedt volgens de BVI-methode, wat wil zeggen dat een uitgiftepremie, transactiekosten (zoals order- en beurskosten), alsmede depot- en andere administratieve kosten niet bij de berekening zijn inbegrepen. Het beleggingsresultaat zou lager uitvallen indien wel rekening wordt gehouden met de uitgiftepremie. De aangegeven waardeontwikkelingen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige waardeontwikkelingen.