Skip to main content

Ethna-DEFENSIV


Het Ethna-DEFENSIV is een multi-asset fonds, georiënteerd op obligaties, dat geen benchmarks volgt. Het actief beheerde fonds, dat het meest defensieve risicoprofiel van de Ethna-fondsen heeft, concentreert zich op obligaties van emittenten in OESO-landen, waarbij het hoofdzakelijk belegt in een portefeuille van staats- en bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit.

 

Portefeuillebeheerder update (eng.)

Rendement Beschrijving
Aandelen klasse
D-1
YTD
5 Jaar
Ethna-DEFENSIV (A)
ISIN: LU0279509904 | WKN: A0LF5Y
D-1
0,02%
YTD
1,54%
6,62%
Ethna-DEFENSIV (T)
ISIN: LU0279509144 | WKN: A0LF5X
D-1
0,02%
YTD
1,54%
6,61%

Stand: 2-8-2021

Het Ethna-DEFENSIV is een multi-asset fonds, georiënteerd op obligaties, dat geen benchmarks volgt. Het actief beheerde fonds, dat het meest defensieve risicoprofiel van de Ethna-fondsen heeft, concentreert zich op obligaties van emittenten in OESO-landen, waarbij het hoofdzakelijk belegt in een portefeuille van staats- en bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit. Hoewel deze obligaties over het algemeen conservatiever van aard zijn, worden ze op een zeer flexibele manier beheerd. Hierdoor kunnen wij het risicoprofiel van het fonds snel afstemmen op de heersende marktomstandigheden en profiteren van aantrekkelijke individuele obligaties. Bovendien kunnen obligaties met een rating beneden investment-grade worden toegevoegd.

Het Ethna-DEFENSIV fonds kan ook tot 10% in aandelen beleggen, wat doorgaans via futures gebeurt. Ten slotte kan het fonds tot 10% grondstoffen in zijn portefeuille opnemen, wat het doorgaans doet via ETC's. Een andere belangrijke rendementsaanjager van het fonds is het actieve beheer van spreads, duration en valuta, via liquide instrumenten, ook wel overlay-beheer genoemd. Spreadrisico's en duration worden beheerd door actief de looptijden aan te passen en obligatie-emittenten te swappen. In het Ethna-DEFENSIV fonds kan de duration ook worden beheerd met behulp van Bund- en Treasury-futures, terwijl de valuta's worden beheerd met termijncontracten. 

De top-down benadering in het Ethna-DEFENSIV fonds

Het portefeuillebeheerteam van Ethna-DEFENSIV, dat een bewezen staat van dienst heeft op het gebied van vastrentende waarden, hanteert een top-downbenadering met een duidelijke kijk op de macro-economische ontwikkelingen om niet alleen de gepaste obligatieallocatie te bepalen, maar ook zijn beleggingen in andere activaklassen. Samen met het bottom-up obligatieselectieproces betekent dit dat het Ethna-DEFENSIV fonds op flexibele wijze de meest geschikte kansen kan selecteren en tegelijkertijd de potentiële risico's kan beperken en de volatiliteit en drawdowns kan beheersen.

Ethna-DEFENSIV als basisbelegging voor conservatieve beleggers

Met een evenwichtige beleggingsstrategie waarin diversificatie en liquiditeit centraal staan, streeft het Ethna-DEFENSIV fonds naar kapitaalbehoud en het genereren van positieve rendementen over een beleggingshorizon van middellange termijn (3 - 5 jaar). Dit maakt het fonds geschikt als basisbelegging voor conservatieve beleggers die willen profiteren van een strategie met een lager risico op de wereldwijde financiële markten.

Het Ethna-DEFENSIV is een multi-asset fonds, georiënteerd op obligaties, dat geen benchmarks volgt. Het actief beheerde fonds, dat het meest defensieve risicoprofiel van de Ethna-fondsen heeft, concentreert zich op obligaties van emittenten in OESO-landen, waarbij het hoofdzakelijk belegt in een portefeuille van staats- en bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit. Hoewel deze obligaties over het algemeen conservatiever van aard zijn, worden ze op een zeer flexibele manier beheerd. Hierdoor kunnen wij het risicoprofiel van het fonds snel afstemmen op de heersende marktomstandigheden en profiteren van aantrekkelijke individuele obligaties. Bovendien kunnen obligaties met een rating beneden investment-grade worden toegevoegd. Het Ethna-DEFENSIV fonds kan ook tot 10% in aandelen beleggen, wat doorgaans via futures gebeurt.

Ten slotte kan het fonds tot 10% grondstoffen in zijn portefeuille opnemen, wat het doorgaans doet via ETC's. Een andere belangrijke rendementsaanjager van het fonds is het actieve beheer van spreads, duration en valuta, via liquide instrumenten, ook wel overlay-beheer genoemd. Spreadrisico's en duration worden beheerd door actief de looptijden aan te passen en obligatie-emittenten te swappen. In het Ethna-DEFENSIV fonds kan de duration ook worden beheerd met behulp van Bund- en Treasury-futures, terwijl de valuta's worden beheerd met termijncontracten.

De top-down benadering in het Ethna-DEFENSIV fonds

Het portefeuillebeheerteam van Ethna-DEFENSIV, dat een bewezen staat van dienst heeft op het gebied van vastrentende waarden, hanteert een top-downbenadering met een duidelijke kijk op de macro-economische ontwikkelingen om niet alleen de gepaste obligatieallocatie te bepalen, maar ook zijn beleggingen in andere activaklassen. Samen met het bottom-up obligatieselectieproces betekent dit dat het Ethna-DEFENSIV fonds op flexibele wijze de meest geschikte kansen kan selecteren en tegelijkertijd de potentiële risico's kan beperken en de volatiliteit en drawdowns kan beheersen.

Ethna-DEFENSIV als basisbelegging voor conservatieve beleggers

Met een evenwichtige beleggingsstrategie waarin diversificatie en liquiditeit centraal staan, streeft het Ethna-DEFENSIV fonds naar kapitaalbehoud en het genereren van positieve rendementen over een beleggingshorizon van middellange termijn (3 - 5 jaar). Dit maakt het fonds geschikt als basisbelegging voor conservatieve beleggers die willen profiteren van een strategie met een lager risico op de wereldwijde financiële markten.

 

 

 

Wetgebiedenische opmerkingen: © 2021 ETHENEA Independent Investors S.A. Bij het beleggen in beleggingsfondsen bestaat, zoals bij elke belegging in effecten en soortgelijke vermogenswaarden, het risico van koers- en valutaverliezen. Als gevolg hiervan kunnen de koersen van de fondsaandelen en de hoogte van de rendementen fluctueren en niet gegarandeerd worden. De kosten van het beleggingsfonds zijn van invloed op het feitelijke beleggingsresultaat. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstellingen van het Fonds zullen worden gerealiseerd. De enige bindende basis voor het kopen van aandelen vormen de wettelijke verkoopdocumenten (verkoopprospectus, essentiële beleggersinformatie en rapporten), waarin u gedetailleerde informatie over de mogelijke risico's kunt vinden. Deze documenten zijn behalve bij de beheermaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depositobank, ook bij de betreffende landelijke betalings- of informatiekantoren verkrijgbaar. Alle hier gepubliceerde informatie betreft uitsluitend de productbeschrijving, vormt geen beleggingsadvies en bevat geen aanbieding voor een adviesovereenkomst, informatieovereenkomst of voor de aankoop/verkoop van effecten. De inhoud is zorgvuldig onderzocht, samengesteld en gecontroleerd. Voor de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid kan niet worden ingestaan. De informatie heeft betrekking op gegevens uit het verleden die geen indicatie voor toekomstige ontwikkelingen vormen. De beheer- en depositovergoeding en eventuele andere kosten die conform de bepalingen in het contract aan het fonds worden doorberekend, zijn opgenomen in de berekening. De berekening van de waardeontwikkeling geschiedt volgens de BVI-methode, wat wil zeggen dat een uitgiftepremie, transactiekosten (zoals order- en beurskosten), alsmede depot- en andere administratieve kosten niet bij de berekening zijn inbegrepen. Het beleggingsresultaat zou lager uitvallen indien wel rekening wordt gehouden met de uitgiftepremie. De aangegeven waardeontwikkelingen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige waardeontwikkelingen. © 2021 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) behoort toe aan Morningstar en/of zijn contentaanbieders; (2) mag niet worden vermenigvuldigd of verspreid; en (3) wordt niet gegarandeerd als zijnde juist, volledig of actueel. Noch Morningstar noch zijn contentaanbieders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen die uit het gebruik van deze informatie voortvloeien. Morningstar Rating-resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Voor meer informatie over Morningstar Rating, waaronder zijn methodiek, bezoekt u: https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx