Skip to main content

Ethna-AKTIV


Ethna-AKTIV, ons vlaggenschipfonds, is een actief beheerd, flexibel multi-asset fonds. Met zijn focus op activa-allocatie spreidt het zijn beleggingen over obligaties, aandelen, valuta's en grondstoffen.

 

Portefeuillebeheerder update (eng.)

Rendement Beschrijving
Aandelen klasse
D-1
YTD
5 Jaar
Ethna-AKTIV (A)
ISIN: LU0136412771 | WKN: 764930
D-1
-0,22%
YTD
2,58%
10,76%
Ethna-AKTIV (T)
ISIN: LU0431139764 | WKN: A0X8U6
D-1
-0,23%
YTD
2,59%
10,81%
Ethna-AKTIV (USD-A)
ISIN: LU0985093219 | WKN: A1W66C
D-1
-0,21%
YTD
2,89%
20,75%
Ethna-AKTIV (USD-T)
ISIN: LU0985094027 | WKN: A1W66D
D-1
-0,21%
YTD
2,97%
21,29%

Stand: 2-8-2021

Het Ethna-AKTIV fonds, ons vlaggenschipfonds, is een actief beheerd, flexibel multi-asset fonds dat geen benchmarks volgt. Met de nadruk op activa-allocatie -  met in dit opzicht de grootste vrijheid onder de Ethna-fondsen - spreidt het Ethna-AKTIV fonds zijn beleggingen over obligaties, aandelen, valuta's en grondstoffen. De kernbelegging van het fonds is een hoogwaardige vastrentende portefeuille van bedrijfs- en staatsobligaties, waarbij de duration en het kredietrisico flexibel en onafhankelijk van de individuele obligaties worden beheerd. 

Daarnaast kan het Ethna-AKTIV fonds een aandelenallocatie hebben van maximaal 49%, via individuele aandelen, liquide futures en beursgenoteerde opties. Om de portefeuille verder te diversifiëren, kan het vlaggenschipfonds van de Ethna Funds-familie ook tot 10% in goud en/of andere grondstoffen beleggen.

De top-down benadering in Ethna-AKTIV

Het ervaren portefeuillebeheerteam maakt gebruik van een top-downbenadering met grondige macro-economische en financiële marktanalyses om te bepalen in welke activaklassen, regio's en sectoren moet worden belegd. Dit, samen met het gebruik van liquide indexderivaten (ook bekend als een dynamische overlaystrategie), stelt de portefeuillebeheerders in staat het risico-rendementsprofiel van het fonds te optimaliseren. Binnen het voornoemde top-down kader wordt de selectie van de obligaties uitgevoerd via een strenge bottom-up fundamentele analyse.

Ethna-AKTIV als een risico-gecontroleerde basisinvestering

Het Ethna-AKTIV fonds volgt een flexibele, multi-asset allocatie benadering en streeft naar kapitaalbehoud en het behalen van aantrekkelijke positieve rendementen over een beleggingshorizon van middellange termijn (3 - 5 jaar). Het fonds is daarom geschikt als basisbelegging voor beleggers die een risico-gecontroleerde toegang willen tot macro-economische ontwikkelingen op de wereldwijde vastrentende, aandelen-, valuta- en grondstoffenmarkten.

Het Ethna-AKTIV fonds, ons vlaggenschipfonds, is een actief beheerd, flexibel multi-asset fonds dat geen benchmarks volgt. Met de nadruk op activa-allocatie -  met in dit opzicht de grootste vrijheid onder de Ethna-fondsen - spreidt het Ethna-AKTIV fonds zijn beleggingen over obligaties, aandelen, valuta's en grondstoffen. De kernbelegging van het fonds is een hoogwaardige vastrentende portefeuille van bedrijfs- en staatsobligaties, waarbij de duration en het kredietrisico flexibel en onafhankelijk van de individuele obligaties worden beheerd. 

Daarnaast kan het Ethna-AKTIV fonds een aandelenallocatie hebben van maximaal 49%, via individuele aandelen, liquide futures en beursgenoteerde opties. Om de portefeuille verder te diversifiëren, kan het vlaggenschipfonds van de Ethna Funds-familie ook tot 10% in goud en/of andere grondstoffen beleggen.

De top-down benadering in Ethna-AKTIV

Het ervaren portefeuillebeheerteam maakt gebruik van een top-downbenadering met grondige macro-economische en financiële marktanalyses om te bepalen in welke activaklassen, regio's en sectoren moet worden belegd. Dit, samen met het gebruik van liquide indexderivaten (ook bekend als een dynamische overlaystrategie), stelt de portefeuillebeheerders in staat het risico-rendementsprofiel van het fonds te optimaliseren. Binnen het voornoemde top-down kader wordt de selectie van de obligaties uitgevoerd via een strenge bottom-up fundamentele analyse.

Ethna-AKTIV als een risico-gecontroleerde basisinvestering

Het Ethna-AKTIV fonds volgt een flexibele, multi-asset allocatie benadering en streeft naar kapitaalbehoud en het behalen van aantrekkelijke positieve rendementen over een beleggingshorizon van middellange termijn (3 - 5 jaar). Het fonds is daarom geschikt als basisbelegging voor beleggers die een risico-gecontroleerde toegang willen tot macro-economische ontwikkelingen op de wereldwijde vastrentende, aandelen-, valuta- en grondstoffenmarkten.

 

 

 

Wetgebiedenische opmerkingen: © 2021 ETHENEA Independent Investors S.A. Bij het beleggen in beleggingsfondsen bestaat, zoals bij elke belegging in effecten en soortgelijke vermogenswaarden, het risico van koers- en valutaverliezen. Als gevolg hiervan kunnen de koersen van de fondsaandelen en de hoogte van de rendementen fluctueren en niet gegarandeerd worden. De kosten van het beleggingsfonds zijn van invloed op het feitelijke beleggingsresultaat. Er kan niet worden gegarandeerd dat de beleggingsdoelstellingen van het Fonds zullen worden gerealiseerd. De enige bindende basis voor het kopen van aandelen vormen de wettelijke verkoopdocumenten (verkoopprospectus, essentiële beleggersinformatie en rapporten), waarin u gedetailleerde informatie over de mogelijke risico's kunt vinden. Deze documenten zijn behalve bij de beheermaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depositobank, ook bij de betreffende landelijke betalings- of informatiekantoren verkrijgbaar. Alle hier gepubliceerde informatie betreft uitsluitend de productbeschrijving, vormt geen beleggingsadvies en bevat geen aanbieding voor een adviesovereenkomst, informatieovereenkomst of voor de aankoop/verkoop van effecten. De inhoud is zorgvuldig onderzocht, samengesteld en gecontroleerd. Voor de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid kan niet worden ingestaan. De informatie heeft betrekking op gegevens uit het verleden die geen indicatie voor toekomstige ontwikkelingen vormen. De beheer- en depositovergoeding en eventuele andere kosten die conform de bepalingen in het contract aan het fonds worden doorberekend, zijn opgenomen in de berekening. De berekening van de waardeontwikkeling geschiedt volgens de BVI-methode, wat wil zeggen dat een uitgiftepremie, transactiekosten (zoals order- en beurskosten), alsmede depot- en andere administratieve kosten niet bij de berekening zijn inbegrepen. Het beleggingsresultaat zou lager uitvallen indien wel rekening wordt gehouden met de uitgiftepremie. De aangegeven waardeontwikkelingen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige waardeontwikkelingen. © 2021 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) behoort toe aan Morningstar en/of zijn contentaanbieders; (2) mag niet worden vermenigvuldigd of verspreid; en (3) wordt niet gegarandeerd als zijnde juist, volledig of actueel. Noch Morningstar noch zijn contentaanbieders zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen die uit het gebruik van deze informatie voortvloeien. Morningstar Rating-resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Voor meer informatie over Morningstar Rating, waaronder zijn methodiek, bezoekt u: https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx