Skip to main content

Ethna-AKTIV


Ethna-AKTIV, ons vlaggenschipfonds, is een actief beheerd, flexibel multi-asset fonds. Met zijn focus op activa-allocatie spreidt het zijn beleggingen over obligaties, aandelen, valuta's en grondstoffen.

 

Portfolio Manager Update (Eng.)

 

 

Geldt onder andere voor de aandelen klasse Ethna-AKTIV (A).
Stand: 31.05.2022

Van 5 657 fondsen uit de categorie Cautious Allocation per 30.04.2022.
Gebaseerd op 93% van het in aanmerking komende “Corporate” beheerd vermogen en op 100% van het in aanmerking komende “Sovereign” beheerd vermogen. Gegevens zijn alleen gebaseerd op longposities.

Rendement Beschrijving
Aandelen klasse
D-1
YTD
5 Jaar
Ethna-AKTIV (A)
ISIN: LU0136412771
ISIN has been copied to clipboard
WKN: 764930
WKN has been copied to clipboard
D-1
-0,20%
YTD
-2,19%
9,59%
Ethna-AKTIV (T)
ISIN: LU0431139764
ISIN has been copied to clipboard
WKN: A0X8U6
WKN has been copied to clipboard
D-1
-0,20%
YTD
-2,20%
9,64%
Ethna-AKTIV (USD-A)
ISIN: LU0985093219
ISIN has been copied to clipboard
WKN: A1W66C
WKN has been copied to clipboard
D-1
-0,32%
YTD
-1,97%
18,10%
Ethna-AKTIV (USD-T)
ISIN: LU0985094027
ISIN has been copied to clipboard
WKN: A1W66D
WKN has been copied to clipboard
D-1
-0,30%
YTD
-1,91%
18,84%

Stand: 30-6-2022

Het Ethna-AKTIV fonds, ons vlaggenschipfonds, is een actief beheerd, flexibel multi-asset fonds dat geen benchmarks volgt. Met de nadruk op activa-allocatie -  met in dit opzicht de grootste vrijheid onder de Ethna-fondsen - spreidt het Ethna-AKTIV fonds zijn beleggingen over obligaties, aandelen, valuta's en grondstoffen. De kernbelegging van het fonds is een hoogwaardige vastrentende portefeuille van bedrijfs- en staatsobligaties, waarbij de duration en het kredietrisico flexibel en onafhankelijk van de individuele obligaties worden beheerd. 

Daarnaast kan het Ethna-AKTIV fonds een aandelenallocatie hebben van maximaal 49%, via individuele aandelen, liquide futures en beursgenoteerde opties. Om de portefeuille verder te diversifiëren, kan het vlaggenschipfonds van de Ethna Funds-familie ook tot 20% in goud en/of andere grondstoffen beleggen.

De top-down benadering in Ethna-AKTIV

Het ervaren portefeuillebeheerteam maakt gebruik van een top-downbenadering met grondige macro-economische en financiële marktanalyses om te bepalen in welke activaklassen, regio's en sectoren moet worden belegd. Dit, samen met het gebruik van liquide indexderivaten (ook bekend als een dynamische overlaystrategie), stelt de portefeuillebeheerders in staat het risico-rendementsprofiel van het fonds te optimaliseren. Binnen het voornoemde top-down kader wordt de selectie van de obligaties uitgevoerd via een strenge bottom-up fundamentele analyse.

Ethna-AKTIV als een risico-gecontroleerde basisinvestering

Het Ethna-AKTIV fonds volgt een flexibele, multi-asset allocatie benadering en streeft naar kapitaalbehoud en het behalen van aantrekkelijke positieve rendementen over een beleggingshorizon van middellange termijn (3 - 5 jaar). Het fonds is daarom geschikt als basisbelegging voor beleggers die een risico-gecontroleerde toegang willen tot macro-economische ontwikkelingen op de wereldwijde vastrentende, aandelen-, valuta- en grondstoffenmarkten.

Het Ethna-AKTIV fonds, ons vlaggenschipfonds, is een actief beheerd, flexibel multi-asset fonds dat geen benchmarks volgt. Met de nadruk op activa-allocatie -  met in dit opzicht de grootste vrijheid onder de Ethna-fondsen - spreidt het Ethna-AKTIV fonds zijn beleggingen over obligaties, aandelen, valuta's en grondstoffen. De kernbelegging van het fonds is een hoogwaardige vastrentende portefeuille van bedrijfs- en staatsobligaties, waarbij de duration en het kredietrisico flexibel en onafhankelijk van de individuele obligaties worden beheerd. 

Daarnaast kan het Ethna-AKTIV fonds een aandelenallocatie hebben van maximaal 49%, via individuele aandelen, liquide futures en beursgenoteerde opties. Om de portefeuille verder te diversifiëren, kan het vlaggenschipfonds van de Ethna Funds-familie ook tot 10% in goud en/of andere grondstoffen beleggen.

De top-down benadering in Ethna-AKTIV

Het ervaren portefeuillebeheerteam maakt gebruik van een top-downbenadering met grondige macro-economische en financiële marktanalyses om te bepalen in welke activaklassen, regio's en sectoren moet worden belegd. Dit, samen met het gebruik van liquide indexderivaten (ook bekend als een dynamische overlaystrategie), stelt de portefeuillebeheerders in staat het risico-rendementsprofiel van het fonds te optimaliseren. Binnen het voornoemde top-down kader wordt de selectie van de obligaties uitgevoerd via een strenge bottom-up fundamentele analyse.

Ethna-AKTIV als een risico-gecontroleerde basisinvestering

Het Ethna-AKTIV fonds volgt een flexibele, multi-asset allocatie benadering en streeft naar kapitaalbehoud en het behalen van aantrekkelijke positieve rendementen over een beleggingshorizon van middellange termijn (3 - 5 jaar). Het fonds is daarom geschikt als basisbelegging voor beleggers die een risico-gecontroleerde toegang willen tot macro-economische ontwikkelingen op de wereldwijde vastrentende, aandelen-, valuta- en grondstoffenmarkten.

 

 

 

Copyright © 2022 ETHENEA Independent Investors S.A. Alle rechten voorbehouden. Dit is een marketing communicatie. Het is louter informatief en verleent advies aan de geadresseerde over onze producten, concepten en ideeën. Dit vormt geen basis voor enige aankoop, verkoop, hedging, overdracht of het hypothekeren van activa. De informatie die hierin is opgenomen, vormt geen aanbod om enig financieel instrument te kopen of te verkopen, noch is het gebaseerd op een beschouwing van de persoonlijke omstandigheden van de geadresseerde. Het is ook geen resultaat van een objectieve of onafhankelijke analyse. ETHENEA geeft geen expliciete of impliciete garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid of verhandelbaarheid van de informatie die aan de geadresseerde wordt verstrekt in webinars, podcasts of nieuwsbrieven. De geadresseerde erkent dat onze producten en concepten bedoeld kunnen zijn voor verschillende categorieën van beleggers. De criteria zijn uitsluitend gebaseerd op de verkoopprospectus die op dit moment geldig is. Deze marketinginformatie is niet bedoeld voor een specifieke groep van geadresseerden. Elke geadresseerde dient zich daarom individueel en onder eigen verantwoordelijkheid te informeren over de relevante bepalingen van de verkoopdocumenten die op dat moment geldig zijn en waar de aankoop van aandelen uitsluitend op is gebaseerd. Noch de aangeboden inhoud, noch onze marketinginformatie vormen bindende beloften of garanties voor toekomstige resultaten. Er komt geen adviesrelatie tot stand door het lezen of beluisteren van de inhoud. Alle content wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verleend en kan geen vervanger zijn voor professioneel en individueel beleggingsadvies. De geadresseerde heeft de nieuwsbrief opgevraagd, heeft zich aangemeld voor een webinar of podcast, of maakt op eigen initiatief en voor eigen risico gebruik van andere digitale marketingmedia. De geadresseerde of de deelnemer aanvaardt dat digitale marketingformaten op een technische manier worden opgemaakt en beschikbaar worden gesteld aan de deelnemer door een externe informatieverstrekker die niet verbonden is aan ETHENEA. Toegang tot en de deelname aan digitale marketingformaten vindt plaats via online infrastructuren. ETHENEA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onderbrekingen, annuleringen, onderbrekingen, opschortingen, vertragingen of het niet nakomen van elementen met betrekking tot de levering van de digitale marketingformaten. De deelnemer erkent en aanvaardt dat bij deelname aan digitale marketingformaten persoonlijke gegevens gezien, vastgelegd en verzonden kunnen worden door de informatieverstrekker. ETHENEA is niet aansprakelijk voor eventuele schendingen van de gegevensbeschermingsverplichtingen door de informatieverstrekker. Digitale marketingformaten mogen alleen geopend en bezocht worden in landen waar distributie en toegang wettelijk is toegestaan. Voor gedetailleerde informatie over de kansen en risico's van onze producten verwijzen wij u naar de huidige verkoopprospectus. De wettelijke verkoopdocumenten (verkoopprospectus, essentiële beleggersinformatie (EBI’s), halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie verlenen over de aankoop van participaties en de bijbehorende risico's, vormen de enige erkende en bindende basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.ethenea.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij ETHENEA Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. Dit zijn: België: CACEIS België SA/NV, Avenue du Port / Havenlaan 86C b 320, B-1000 Bruxelles; Duitsland: DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main; Frankrijk: CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, F-75013 Paris; Italië: State Street Bank International – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, IT-20125 Milano; Société Génerale Securities Services, Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2, IT-20123 Milano; Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, IT-13900 Biella; Allfunds Bank S.A.U – Succursale di Milano, Via Bocchetto 6, IT-20123 Milano; Liechtenstein: SIGMA Bank AG, Feldkircher Strasse 2, FL-9494 Schaan; Luxemburg: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen; Oostenrijk: ERSTE BANK der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien; Spanje: ALLFUNDS BANK, S.A., C/ stafeta, 6 (la Moraleja), Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente, ES-28109 Alcobendas (Madrid); Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich. De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines. Beleggers kunnen informatie over hun rechten verkrijgen op de website www.ethenea.com en in de verkoopprospectus. De informatie is zowel in het Duits als in het Engels beschikbaar, en in individuele gevallen ook in andere talen. In de verkoopprospectus wordt expliciet verwezen naar de gedetailleerde risicobeschrijvingen. Op deze publicatie rusten auteursrechten, handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, distributie, voorziening voor downloads of online toegankelijkheid, opname in andere websites, of gehele of gedeeltelijke publicatie, in gewijzigde of ongewijzigde vorm, is enkel toegestaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van ETHENEA.