Skip to main content

 

VERKLARING

Ethna-AKTIV tijdens de COVID-19 crisis

"Over het geheel genomen zijn we relatief ongedeerd door de crisis gekomen. We waren vrij goed gepositioneerd wat betreft onze fundamentele structuur, omdat we ons in 2019 al meer en meer zijn gaan richten op zéér liquide posities in het Ethna-AKTIV fonds. Daarom hadden wij, toen de koersen begonnen te dalen, zeer weinig illiquide effecten in het fonds. Door de huidige omstandigheden zouden sommige daarvan onmogelijk te verkopen zijn geweest of zelfs een dieptepunt hebben bereikt. We zijn grotendeels gespaard gebleven van dit soort ontwikkelingen.” Luca Pesarini - (Interview FONDSprofessionell, 28/5/2020)

Een aantrekkelijke belegging voor elk risicoprofiel

Blijf op de hoogte